Για την σωστή σχεδίαση ενός κήπου θα πρέπει να λαβουμε σοβαρά υπόψιν τα παρακάτω...

• Απαιτήσεις και προσδοκίες πελάτη

Πριν καν ξεκινήσουμε θα πρέπει να συζητήσουμε με τον ιδιοκτήτη πως φαντάζεται το μελλοντικό του κήπο. Είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε την μελλοντική χρήση, εάν δηλαδή πρόκειτε για ένα κηπο σε τουριστική κατοικία ή εάν πρόκειται για έναν κήπο που θα κινούνται μέσα κατά κανόνα μικρά παιδιά. Επίσης ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει ο καθένας, όπως για παράδειγμα ιδιαίτερη αγάπη σε κάκτους ή σε αρωματικά φυτά, είναι κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψιν μας.

• Εδαφοκλιματικές συνθήκες

Η έκθεση σε ανέμους, η έκθεση σε ήλιο, η μηχανική σύσταση του εδάφους, η ετήσια βροχώπτωση καθώς η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία είναι σηματικότατοι παράγοντες που επηρρεάζουν τον σχεδιασμό ενός κήπου. Αφού έχουμε πλήρη εικόνα για τα παραπάνω πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά και το περιβάλλον ώστε να δούμε ποιά φυτά ευημερούν και ταιριάζουν στο συγκεκριμένο μικροκλίμα.

Αφού έχουμε λάβει υπόψιν τα παραπάνω ξεκινάει ο σχεδιασμός του κήπου κατά τον οποίο θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω σημεία.

• Το αποτέλεσμα μιας κατασκευής θα πρέπει να είναι άψογο κατά την ενηλίκίωση των φυτών και κυρίως των δένδρων και όχι αμέσως μετά το πέρας της εγκατάστασης. Αυτό προς αποφυγήν φύτευσης πολύ περισσότερων φυτών.

• Τα φυτά τα οποία  θα γίνουν υψηλότερα τοποθετούνται σε πίσω θέσεις ώστε να μην κρύβουν τα πιο κοντα εκτός εάν θέλουμε να καλύψουμε για παραδειγμα καποιες θέσεις όπως το λαχανόκηπο ή τον οπορώνα εάν υπάρχουν.

• Ο σχεδιασμός της άρδευσης θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν εξοικονόμηση νερού. 

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα είδη των φυτών που θα φυτευθούν κοντά σε τοίχους ώστε στο μέλλον, κατά την ανάπτυξη τους να μην δημιουργήσουν πρόβλημα.

• Ο φωτισμός είναι αυτός που θα καθορίσει την εμφάνση του κήπου κατά τις νυχτερινές ώρες οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο ποια σημεία θα αναδείξουμε περισσότερο.

• Τέλος θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη σχεδίαση ώστε το τελικό αποτέλεσμα εκτός από άρτιο και λειτουργικό να είναι και όσο το δυνατόν, εύκολα συντηρήσιμο.