Η κατασκευή είναι ουσιαστικά η μεταφορά του σχεδίου από το χαρτι - Η/Υ στο χώμα με ότι αυτό συνεπάγεται. Πριν από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε την σωστή επόχη η οποία δεν είναι αλλή από την εποχή όπου ο καιρός δεν είναι ακραίος. Με λίγα λόγια άνοιξη και φθινόπωρο είναι ιδανικές εποχές.

Η πρώτη εργασία είναι η κατεργασία του εδάφους και η βασική λίπανση αυτού. Αφαίρεση ξένων υλικών όπως πέτρες , παλιές ρίζες κ.α είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν αρχικά. 

Αμέσως μετα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να τοποθετηθούν οι βασικές σωληνωσεις του αρδευτικού δικτύου καθώς και να γίνουν πιθανες καλωδιώσεις εάν χρειάζονται.

Η κατασκευή λίμνης ή συντριβανιού, η δημιουργία αναχωμάτων για τη κατασκευή βραχόκηπου ή βραχόκηπων εάν υπάρχουν είναι οι επόμενες εργασίες, οι οποίες μόλις ολοκληρωθούν ξεκινάμε την φύτευση των φυτών.

Μετα το πέρας της φύτευσης των φυτών θα ολοκληρωθεί και το αρδευτικό δίκτυο. Σε περίπτωση που στον κήπο θα τοποθετηθεί χλοοτάπητας πρέπει να  γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε η μία εργασία να μην παρεμποδίζει την άλλη.

Η τοποθέτηση των φωτιστικών είναι συνήθως το τελευταίο κομμάτι της κατασκευής. Μετά από αυτό είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε τον κήπο μαζί με τις πολύτιμες συμβουλές συντήρησης του.