Έχουμε παραλάβει και διατίθενται στο κατάστημα μας, γυμνόριζα καρποφόρα δέντρα, όπως βερικοκιές, νεκταρινιές, μηλιές, δαμασκηνιές, αμυγδαλιές και πολλά άλλα.