Ευχαριστούμε το ξενοδοχείο Dom Butique Hotel για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, επιλέγοντας το κατάστημα μας. Εμείς παρευρεθήκαμε στην ξενοδοχειακή μονάδα και μετά από μελέτη χώρου και συζήτηση, καταλήξαμε σε ένα όμορφο αποτέλεσμα για τον χώρο του ξενοδοχείου.

1.JPG 

2.JPG

3.JPG 

4.JPG 

6.JPG 

5.JPG