Μεγάλο μέρος τους κόσμου τα μπερδεύει με τα φυτοφάρμακα και ειδικά με τα εντομοκτόνα. Σίγουρα όμως αν και όχι εντελώς ακίνδυνα, σε καμία περίπτωση τόσο επικίνδυνα.

Είναι όλα εκείνα τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για την καταπολέμηση των διαφορων εχθρών που συναντάμε σε αστικές αλλά και σταυλικές εγκαταστασεις. Μύγες, κουνούπια, κατσαρίδες, ακάρεα κ.ο.κ..

Πέρα από τα παραπάνω στη ίδια κατηγορία συγκαταλέγονται και τα διάφορα ποντικοφάρμακα και οι διάφορες παγίδες τόσο για τρωκτικά όσο και για έντομα.

Ελάτε λοιπόν να δώσουμε μαζί λύση στο πρόβλημα σας...