Σίγουρα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων μας. Οι κατηγορίες πάρα πολλές, καθώς και τα μεγέθη διάφορα! Το σίγουρο είναι θα βρείτε από ένα απλό μαρούλι μέχρι ένα Finger lime.

Καρποφόρα δέντρα, κηπευτικά, καλλοπιστικοί θάμνοι, διαμορφωμένα φυτά, ανθισμένα πολυετή αλλά και εποχιακά είναι κάποιες από τις βασικότερες κατηγορίες ενώ εξέχουσα θέση κατέχουν οι κάκτοι και τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά.

Είναι όλα εδώ και σας περιμένουν ενώ οι γεωπόνοι μας είναι ετοιμοι να σας δώσουν χρήσιμες συμβουλές για την μεταφύτευση τους και την φροντίδα τους.